จเรตำรวจ ตรวจราชการ สภ.ลาดใหญ่

สภ.ลาดใหญ่
วันนี้ 10 ส.ค.63 เวลา 09.00 น.

พ.ต.อ.อุดร วงษ์ชื่น
รอง ผบก.กต.7 จต.
พร้อมคณะ กต.7 จต.
เดินทางตรวจราชการ สภ.ลาดใหญ่ พบ

พ.ต.อ.ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์
รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.ท.ศุภศิษย์ วรรณเจริญ
สวญ.สภ.ลาดใหญ่

แนะนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เบื้องต้น ดูการฝึกยุทธวิธีของตำรวจ ให้เป็นไปตามแบบฝึกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังจากนั้นได้ตรวจการ ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ เสร็จแล้วได้บรรยายสรุป การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ แนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจโดยให้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน

โดยเน้นย้ำในเรื่องของภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจให้ โดยให้ปรับปรุงทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการให้บริการประชาชน การมีวินัยและจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจ รวมทั้งการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ของข้าราชการ การสรรหาสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ พร้อมการให้บริการประชาชน ด้วยความเป็นธรรม

ณ สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่