ประวัติ สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่

ประวัติสถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่โดยสังเขป

สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่

     สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่ หรือ “สภ.ลาดใหญ่” ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างเมื่อ วันที่ 12 ส.ค.2470 ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,300 บาท ชื่อเดิม “สถานีตำรวจภูธรสุนักข์หอน” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2517 ได้รับอนุมัติจาก บก.ภ.3 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น“สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่” จนถึงปัจจุบัน ได้รับอนุมัติให้ยกฐานะมีอำนาจการสอบสวนคดีอาญาวันที่ 2 ตุลาคม 2530 และได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน โดยเช่าที่ดินของวัดลาดเป้งแทนอาคารหลังเดิมเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 โดยเริ่มก่อสร้าง เมื่อ 1 มิ.ย. 2545 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2546 และเริ่มเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2546 มาจนถึงปัจจุบัน

สถานภาพทั่วไป
ที่ทำการ สภ.ลาดใหญ่
สถานที่ตั้ง เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จว.สมุทรสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 034-770641

แผนที่แสดงเขตพื้นที่

แผนที่ สภ.ลาดใหญ่