ผู้บังคับบัญชา อบรมปล่อยแถวฯ

อบรมชี้แจงข้อราชการสายตรวจรถยนต์ ผลัดเข้า – ผลัดออก ตรวจอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ปล่อยแถวสายตรวจ

วันที่ 5 ส.ค. 2563
เวลา 08.00 น.

พ.ต.ท. มานะ ศิริเขตรกรณ์
สวป.สภ.ลาดใหญ่ (ลาดใหญ่ 2 )
ร.ต.อ.ประกิจ สวนเพลง
รอง สวป.สภ.ลาดใหญ่
(ลาดใหญ่20)
ว.4 อบรมชี้แจงข้อราชการสายตรวจรถยนต์ ผลัดเข้า – ผลัดออก ตรวจอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ปล่อยแถวสายตรวจ ชุดที่ 2 ออกปฏิบัติหน้าที่
– ตรวจสอบ Poiice i lert u สามารถใช้การได้ดี
– ทบทวนยุทธวิธีตำรวจ
– ตรวจห้องควบคุม พบสิบเวรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ แต่งเครื่องแบบเรียบร้อย ห้องควบคุมมั่นคงแข็งแรง
ไม่มีผู้ต้องหาในความควบคุม