แนะนำ สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่

ประวัติสถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่โดยสังเขป

สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่

     สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่ หรือ “สภ.ลาดใหญ่” ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างเมื่อ วันที่ 12 ส.ค.2470 ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,300 บาท ชื่อเดิม “สถานีตำรวจภูธรสุนักข์หอน” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2517 ได้รับอนุมัติจาก บก.ภ.3 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น“สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่” จนถึงปัจจุบัน ได้รับอนุมัติให้ยกฐานะมีอำนาจการสอบสวนคดีอาญาวันที่ 2 ตุลาคม 2530 และได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน โดยเช่าที่ดินของวัดลาดเป้งแทนอาคารหลังเดิมเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 โดยเริ่มก่อสร้าง เมื่อ 1 มิ.ย. 2545 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2546 และเริ่มเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2546 มาจนถึงปัจจุบัน

สถานภาพทั่วไป
ที่ทำการ สภ.ลาดใหญ่
สถานที่ตั้ง เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จว.สมุทรสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 034-770641

แผนที่แสดงเขตพื้นที่

แผนที่ สภ.ลาดใหญ่

พื้นที่รับผิดชอบ
จำนวน 2 ตำบล  ประกอบด้วย
ตำบลลาดใหญ่ หมู่ที่ 5 – 11 และ ตำบลนางตะเคียน หมู่ที่  1 – 7
รวมทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน พื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร
จำนวนทั้งสิ้น 22,359 คน

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต.โรงเข้  อ.บ้านแพ้ว  จว.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.คลองเขิน  อ.เมือง  จว.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต.บางแก้ว  อ.เมือง   จว.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าคา  อ.อัมพวา  จว.สมุทรสงคราม

ติอต่อเรา
เบอร์โทร 034 -770641
facebook : สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่

ผู้บังคับบัญชา สภ.ลาดใหญ่