พื้นที่รับผิดชอบ

แผนที่ สภ.ลาดใหญ่พื้นที่รับผิดชอบ
จำนวน 2 ตำบล  ประกอบด้วย
ตำบลลาดใหญ่ หมู่ที่ 5 – 11 และ ตำบลนางตะเคียน หมู่ที่  1 – 7
รวมทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน พื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร
จำนวนทั้งสิ้น 22,359 คน

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต.โรงเข้  อ.บ้านแพ้ว  จว.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.คลองเขิน  อ.เมือง  จว.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต.บางแก้ว  อ.เมือง   จว.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าคา  อ.อัมพวา  จว.สมุทรสงคราม

ติอต่อเรา
เบอร์โทร 034 -770641
Facebook : สภ.ลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม